Điểm nổi BẬT

Đẹp, nhanh, hiệu quả! Đối với số tiền như vậy, chỉ là một thiết bị siêu!

Có một điều phiền toái, tôi đã đổ, không phải không có sự tham gia của bé, bong bóng xà phòng trên Sony, tôi không phải chịu bất kỳ sửa chữa nào, mặc dù tôi nghĩ rằng nó có thể phục hồi, tôi quyết định mua một chiếc điện thoại rẻ tiền nhưng hiệu quả. Các tìm kiếm chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, tôi đã nhìn vào thương hiệu Huawei từ lâu, các đánh giá trên Internet đã khẳng định suy nghĩ củ...