Điểm nổi BẬT

So sánh phiên bản miễn phí với phiên bản trả phí đầy đủ! Đừng hối tiếc 119 rúp. cho phiên bản đầy đủ, và nó đặc biệt hữu ích cho ai!

Xin chào mọi người! Hôm nay là bài đánh giá của tôi về ứng dụng dành cho iOS PERIOD TRECKER LITE (miễn phí) và phiên bản trả phí đầy đủ của PERIOD TRECKER (119 rúp trong App Store). Trước hết, tôi muốn nói rằng bản thân phiên bản miễn phí thật tuyệt vời và rất tiện lợi! Mãi mãi mất lịch và sổ ghi chép với số lượng được khoanh tròn trong vòng tròn vẫn còn trong quá khứ!)) Bây giờ mọi thứ đều nằ...